ปูนซีเมนต์ถุงปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 50 กก. (ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และ สารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็ม ในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย
คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โซลาน เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย ชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และซัลเฟตได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ขนาด 41 x 64 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
มาตรฐานคุณภาพ
ASTM C 595 TYPE IP
แนะนำการใช้งาน
• สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่จะส่งผลต่อความทนทานของโครงสร้างที่แตกต่างกัน
• สัดส่วนการผสมคอนกรีตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงานและพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นกับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
• กรณีที่ต้องการคอนกรีตที่มีความทนทานสูงต้องมีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำ โดยอาจใช้น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทน้ำยาลดน้ำเพื่อช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
• เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้ว ควรบ่มคอนกรีตด้วยน้ำอย่างน้อย 14 วัน โดยใช้น้ำฉีด หรือกระสอบเปียกคลุม เพื่อให้คอนกรีตสามารถพัฒนากำลังอัดได้ตามต้องการ

ตัวอย่างใช้งานจริง

ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล
หากต้องการรับข้อมูลและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ SCG Contact Center 0-2586-2222 | Email: contact@scg.co.th