ปัญหาบ้านร้าวบ้านทรุด ต้องสำรวจให้ลึกถึง 3 จุด
เมื่อผู้รับเหมาจำเป็นต้องแก้ปัญหาบ้านทรุดตัวสิ่งแรกที่ผู้รับเหมาควรจัดการคือ การหาสาเหตุของบ้านทรุดตัวว่ามาจากสาเหตุใดเพื่อทำการแก้ไขได้ตรงกับสาเหตุ จากนั้นจึงทำการตรวจสอบส่วนที่อาจจะได้รับความเสียหายจาการทรุดตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 จุดหลัก คือ

จุดที่ 1 โครงสร้างของบ้าน โดยเฉพาะบริเวณส่วนคานของบ้าน ทั้งคานคอดิน และคานโครงสร้างทั่วไป ในจุดที่มีการทรุดตัวที่ไม่เท่ากับ เช่นส่วนต่อเติม หรือทางเดินรอบบ้าน สาเหตุของปัญหาดังกล่าวมักจะมาจากขนาดของเสาเข็มของส่วนต่อเติมมักจะมีความยาวน้อยกว่าเสาเข็มของตัวบ้าน (อย่างน้อยควรมีขนาดและความยาวเท่ากันหรือยาวกว่าประมาณ 2 เมตร เพื่อให้ส่วนต่อเติมมีอัตราการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกับตัวบ้าน) เมื่อพบว่ามีความเสียหายในเบื้องต้นควรปรึกษาวิศวกร เพื่อทำการตัดแยกโครงสร้างของทั้ง 2 ส่วนออกจากกันทันที หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ทั้งส่วนต่อเติมและตัวบ้านพังเสียได้ ในกรณีที่ทำการตัดแยกโครงสร้างออกจากกันแล้ว ให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทซิลิโคน ซึ่งมีความยืดหยุ่น ทำการยาแนวรอยต่อดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากน้ำฝน

จุดที่ 2 โครงหลังคา เมื่อโครงสร้างทรุดตัวมักจะส่งผลกระทบให้โครงหลังคามีการเอียงหรืออาจเกิดรอยแยก เช่น จุดรอยต่อระหว่างหลังคาของส่วนต่อเติมกับอาคารเดิม ซึ่งกระเบื้องหลังคามักเกิดการเผยอหรือขยับตัวไม่อยู่ในแนวและมีช่องว่างเกิดขึ้น จนส่งผลให้เกิดการรั่วซึมตามมา ดังนั้นผู้รับเหมาจึงไม่ควรมองข้ามหรือลืมสังเกตรอยต่อของหลังคา การแก้ไขอาจใช้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์หลังคา อย่างเช่น ครอบผนัง ตราช้าง ติดตั้งด้านบนหลังคาตลอดแนวของส่วนต่อเติม ครอบผนังเป็นระบบที่ยืดหยุ่น ปิดช่องว่างที่เกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันได้ดีกว่าการหล่อปีกนก คสล. ซึ่งไม่สามารถขยับตัวได้เลย

จุดที่ 3 ระบบประปาและระบบไฟฟ้า เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปาซึ่งประกอบไปด้วยท่อและข้อต่อพีวีซี เมื่อมีการขยับตัวของโครงสร้าง ก็มักจะมีโอกาสทำให้บริเวณข้อต่อของท่อน้ำมีการขยับหรือคลายตัว จนมักทำให้เกิดการรั่วซึมที่มองไม่เห็น วิธีการแก้ไข ควรตัดและเปลี่ยนท่อพีวีซีตรงบริเวณที่มีปัญหาจากงานโครงสร้างทรุดตัว มาใช้ท่อที่มีความยืดหยุ่น สามารถโค้งงอได้อย่างท่อพีอี ตราช้าง เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วซึมของท่อเมื่อโครงสร้างเกิดการขยับตัวในอนาคต

แม้ว่าสาเหตุของปัญหาการทรุดตัวของบ้านแต่ละหลังอาจแตกต่างกันไป การหยุดปัญหาการทรุดตัวของบ้านแต่ละหลังก็อาจใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไข ควรทำการแก้ไขให้ครอบคลุมทุกจุดดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาทำการแก้ปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมดังที่กล่าวไปแล้วในภาย

ดาวน์โหลด คู่มือ รู้เรื่องโครงสร้าง หมดปัญหาเรื่อง รั่ว ซึม ทรุด

บทความอื่นๆ

การแก้ปัญหาการติดตั้งฉนวน

น้ำไม่เข้าบ้าน แต่ควรตรวจเช็คและปรับปรุงบ้านอย่างไร

ดูแลบริเวณรอบบ้าน ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และรั้วคอนกรีตหลังน้ำลด

วิธีซ่อมผนังน้ำที่น้ำท่วมขัง

สาเหตุและวิธีแก้ไข พื้น ผนัง ที่มีน้ำซึมออกมาตามซอก

ปัญหาส้วมตัน แก้ไขอย่างไร

ปัญหาระบบไฟฟ้า

ปัญหาระบบประปา

ซ่อมแซมน้ำท่วมฝ้าเพดาน

ทำความรู้จักกับวิธีดีดบ้าน

ซ่อมบ้านน้ำท่วมซ้ำซาก

ทำไมหลังคาถึงรั่ว

ปัญหายอดฮิต จากงานโครงสร้าง 10 จุด

ปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม จากท่อน้ำ

รับมือให้อยู่หมัดกับปัญหาหลังคารั่ว

หลังคารั่วต้องตรวจซ่อมอะไรบ้าง

บ้านหลังฤดูฝน ต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง เช็คสุขภาพบ้าน หลังตากฝนมานาน

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหลังคา ฝนมาจนหลังคาพัง ต้องทำอย่างไร?

การซ่อมแซมฝ้าเพดานแผ่นเรียบ

ซ่อมท่อน้ำแตกจากปัญหาโครงสร้างทรุดตัว

การทำงานกับคอนกรีต

How to make it cool ทำ (บ้านฝอาคาร) ให้เย็นได้ไม่ยาก

Wall with functional ผนังสร้างสรรค์