การซ่อมแซมฝ้าเพดานแผ่นเรียบ
เมื่อผู้รับเหมารับงานซ่อมแซมฝ้าเพดานที่เกิดความเสียหาย ผู้รับเหมาควรทราบถึงวิธีการซ่อมแซมฝ้าเพดานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนการซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหายจากปัญหาคราบหยดน้ำหรือปัญหาเชื้อรามีดังต่อไปนี้
 1. ทำการยกเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าในชั้นหรือบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในสายไฟที่เดินอยู่เหนือฝ้าเพดาน
 2. ในกรณีที่มีช่องเซอร์วิสอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ฝ้าเพดานเสียหายอาจทำการสำรวจลักษณะของโครงคร่าวฝ้าเพดานดังกล่าวเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งโครงคร่าวและสภาพด้านบนของฝ้าเพดาน
 3. ให้ใช้คัทเตอร์ขนาดใหญ่กรีดแผ่นฝ้าเพดานตรงตำแหน่งที่เสียหาย โดยให้มีขนาดกว้างยาวอย่างน้อยประมาณ 60 x 60 เซนติเมตร หรือในบริเวณที่เสียหายทั้งหมด เพื่อสำรวจและหาสาเหตุที่มาของคราบน้ำหรือเชื้อรา หากสะดุดโครงคร่าวให้เปลี่ยนแนวตัดให้ตรงกับช่องวางของโครงคร่าวแทน
 4. หลังจากกรีดเปิดช่องฝ้าเพดาน ก่อนสิ่งอื่นใดให้ทำการสำรวจสายไฟฟ้าที่อาจกีดขวางและเป็นอันตรายต่อการทำงานและมัดรวมกันและขยับให้พ้นบริเวณดังกล่าว และเริ่มทำการสำรวจและแก้ไขสาเหตุที่มาของความชื้นที่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหายหรือเกิดคราบเชื้อรา
  • ในกรณีของฟ้าเพดานที่ติดกับหลังคา สาเหตุความชื้นมักจะมาจากหลังคารั่วซึม ซึ่งโดยมากมักจะรั่วซึมบริเวณรอยต่อครอบสันหลังคา รางน้ำตะเข้ หรือกระเบื้องที่เผยอตัวจากแปแอ่นตัว
  • ในกรณีของฝ้าเพดานทั่วไป สาเหตุความชื้นมักจะมาจาก การรั่วซึมของข้อต่อของท่อน้ำหรือรั่วซึมจากน้ำที่ขังอยู่บนพื้นเหนือฝ้าเพดาน
 5. ในกรณีที่โครงคร่าวฝ้าเพดานได้รับความเสียหายและผุกร่อน ผู้รับเหมาควรแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบและกรีดขยายเปิดฝ้าเพดานฉาบเรียบเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนโครงคร่าวฝ้าเพดานเสียใหม่ เพื่อความปลอดภัย
 6. เมื่อแก้ไขต้นเหตุที่ทำให้ฝ้าเพดานเสียหายเสร็จเรียบร้อย ให้นำฝ้าเพดานใหม่มาตัดให้ได้รูปพอดีกับฝ้าเพดานเดิม และใช้ตะไบเหล็ก ตะไบขอบฝ้าเพดานทั้งสองส่วนให้ลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะสำหรับปูนฉาบ
 7. ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ ยึดฝ้าเพดานใหม่เข้ากับโครงคร่าว หากเป็นโคร่งคร่าวไม้ให้ยึดด้วยตะปูตอกไม้ยาว 1 – 1.5 นิ้ว หากเป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีให้ยึดด้วยตะปูเกลียวชนิดหัวฝังจม (23 มม.)
 8. ฉาบรอยต่อฝ้าเพดานและโป๊วปิดหัวตะปูด้วยปูนพลาสเตอร์ฉาบรายต่อ ตราช้าง
 9. หลังจากปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อแห้งให้ขัดรอยต่อด้วยกระดาษทรายให้เรียบ จากนั้นจึงลงมือทาสีให้เหมือนเดิม

บทความอื่นๆ

การแก้ปัญหาการติดตั้งฉนวน

น้ำไม่เข้าบ้าน แต่ควรตรวจเช็คและปรับปรุงบ้านอย่างไร

ดูแลบริเวณรอบบ้าน ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และรั้วคอนกรีตหลังน้ำลด

วิธีซ่อมผนังน้ำที่น้ำท่วมขัง

สาเหตุและวิธีแก้ไข พื้น ผนัง ที่มีน้ำซึมออกมาตามซอก

ปัญหาส้วมตัน แก้ไขอย่างไร

ปัญหาระบบไฟฟ้า

ปัญหาระบบประปา

ซ่อมแซมน้ำท่วมฝ้าเพดาน

ทำความรู้จักกับวิธีดีดบ้าน

ซ่อมบ้านน้ำท่วมซ้ำซาก

ทำไมหลังคาถึงรั่ว

ปัญหายอดฮิต จากงานโครงสร้าง 10 จุด

ปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม จากท่อน้ำ

ปัญหาบ้านร้าวบ้านทรุด ต้องสำรวจให้ลึกถึง 3 จุด

รับมือให้อยู่หมัดกับปัญหาหลังคารั่ว

หลังคารั่วต้องตรวจซ่อมอะไรบ้าง

บ้านหลังฤดูฝน ต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง เช็คสุขภาพบ้าน หลังตากฝนมานาน

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหลังคา ฝนมาจนหลังคาพัง ต้องทำอย่างไร?

ซ่อมท่อน้ำแตกจากปัญหาโครงสร้างทรุดตัว

การทำงานกับคอนกรีต

How to make it cool ทำ (บ้านฝอาคาร) ให้เย็นได้ไม่ยาก

Wall with functional ผนังสร้างสรรค์