น้ำไม่เข้าบ้าน แต่ควรตรวจเช็คและปรับปรุงบ้านอย่างไร
“น้ำท่วมแค่รอบๆ บ้านก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะยังมีบางปัญหาที่เราอาจต้องตรวจสอบและแก้ไข”

    สำหรับใครที่โชคดี น้ำไม่ท่วมมาในบริเวณบ้านและสวน แต่ท่วมแค่บริเวณถนนหน้าบ้าน ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ หลังน้ำลดแล้ว มีส่วนที่ควรทำการตรวจสอบเป็นพิเศษคือ ส่วนท่อระบายน้ำภายในบ้าน เพราะท่อระบายเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำสาธารณะตรงถนนหน้าบ้านและบริเวณรอบๆ

    เมื่อเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณภายนอกบ้านน้ำจากท่อระบายน้ำสาธารณะจะย้อนไหลเข้ามายังท่อระบายน้ำในบ้านทันที พร้อมกันนี้ก็จะนำเศษดินและสิ่งปฏิกูลไหลเข้ามาในท่อระบายน้ำของบ้านเราด้วย เมื่อน้ำค่อยๆ ลดลง เศษดิน โคลน ก็จะกองติดกับท่อระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ท่อระบายน้ำบ้านเราอุดตัน หรือมีพื้นที่ในการระบายน้ำได้น้อยลง
มีแนวทางแนะนำ สำหรับการสำรวจและแก้ไข ดังนี้
  1. สำรวจภายในท่อระบายน้ำ
    ถ้าเป็นท่อแบบมีฝาเปิดตลอดแนว ก็เปิดฝาท่อแล้วตักเศษดิน เศษขยะ เหล่านั้นออก แต่ถ้าเป็นแบบระบบไม่มีฝาปิด ให้ทดลองใช้ไม้ขนาดยาวความดูตามท่อ เหมือนกับการขุดลอกท่อของ กทม. ซึ่งอาจต้องใช้แรงและกำลังคนจำนวนมาก ควรเรียกช่างมืออาชีพมาช่วยลอกท่อแทน และห้ามเอาตัวมุดลงไปในท่อเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจได้

  2. ห้ามใช้น้ำฉีดไล่เศษดิน หรือ เศษขยะ
    นอกจากจะทำให้เปลืองน้ำมากแล้ว ยังไม่ได้ช่วยให้ทำความสะอาดท่อได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนส่วนรวม เพราะเศษดินโคลนเหล่านั้นจะระบายลงสู่ท่อสาธารณะ ทำให้ท่อสาธารณะหลัก อุดตัน ตื้นเขิน...ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณรอบๆ บ้านท่าน เพราะน้ำระบายไม่ทัน

  3. หลังลอกท่อให้ตรวจสอบทิศทางไหลของน้ำอีกครั้ง
    ตรวจสอบให้มั่นใจว่า น้ำในท่อระบายน้ำของเรานั้นไหลออกจากบ้านไปสู่ท่อสาธารณะ แต่หากรอบบ้านไม่มีท่อระบายสาธารณะ ให้สังเกตว่าน้ำไหลระบายออกทางไปตามแนวระบายเดิม ถ้าไหลในทิศทางตรงข้าม หรือไหลออกนอกเส้นทางเดิม ให้กลับไปทำการสำรวจ และลอกท่อใหม่อีกครั้ง เพราะแสดงว่ายังมีสิ่งอุดตันค้างอยู่ในท่อระบายน้ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://winyou.asia
อ.ยอดเยี่ยม เทพธารานนท์
ทีมงานวารสารอาษา วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทความอื่นๆ

การแก้ปัญหาการติดตั้งฉนวน

ดูแลบริเวณรอบบ้าน ต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และรั้วคอนกรีตหลังน้ำลด

วิธีซ่อมผนังน้ำที่น้ำท่วมขัง

สาเหตุและวิธีแก้ไข พื้น ผนัง ที่มีน้ำซึมออกมาตามซอก

ปัญหาส้วมตัน แก้ไขอย่างไร

ปัญหาระบบไฟฟ้า

ปัญหาระบบประปา

ซ่อมแซมน้ำท่วมฝ้าเพดาน

ทำความรู้จักกับวิธีดีดบ้าน

ซ่อมบ้านน้ำท่วมซ้ำซาก

ทำไมหลังคาถึงรั่ว

ปัญหายอดฮิต จากงานโครงสร้าง 10 จุด

ปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม จากท่อน้ำ

ปัญหาบ้านร้าวบ้านทรุด ต้องสำรวจให้ลึกถึง 3 จุด

รับมือให้อยู่หมัดกับปัญหาหลังคารั่ว

หลังคารั่วต้องตรวจซ่อมอะไรบ้าง

บ้านหลังฤดูฝน ต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง เช็คสุขภาพบ้าน หลังตากฝนมานาน

เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหลังคา ฝนมาจนหลังคาพัง ต้องทำอย่างไร?

การซ่อมแซมฝ้าเพดานแผ่นเรียบ

ซ่อมท่อน้ำแตกจากปัญหาโครงสร้างทรุดตัว

การทำงานกับคอนกรีต

How to make it cool ทำ (บ้านฝอาคาร) ให้เย็นได้ไม่ยาก

Wall with functional ผนังสร้างสรรค์