เตรียมโครงสร้างให้พื้นทางเดินในสวน
    การเตรียมโครงสร้างสำหรับรองรับพื้นหรือพื้นทางเดินในสวนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่ช่างผู้รับเหมาควรทำการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้อง เพราะการติดตั้งพื้นเหล่านี้หากดำเนินการติดตั้งผิดขั้นตอนก็มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงขึ้นได้ได้ในภายหลัง ซึ่งทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองแรงงานในการย้อนกลับมาทำการแก้ไข

การเตรียมโครงสร้างสำหรับติดตั้งพื้นไม้สมาร์ทวูด
  1. ให้ทำการสำรวจพื้นที่ โครงสร้างบ้าน โครงสร้างรั้ว จดบันทึกระยะและตำแหน่งช่องเปิดของส่วนเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัดสำเร็จรูป ท่อน้ำประปา หรือท่อน้ำทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน
  2. ทำการกำจัดวัชพืช และเศษวัสดุ หลังจากนั้นจึงทำการปรับระดับพื้นดิน โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลของน้ำให้สัมพันธ์กับระบบท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็ว ป้องกันไม่ให้น้ำขัง เพราะจะทำให้โครงสร้างที่เป็นเป็นเหล็กมีโอกาสเกิดสนิมได้ง่าย
  3. ตอกเสาเข็มหรือทำโครงสร้างที่เป็นจุดรับน้ำหนักของพื้น โดยระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับงานระบบอื่นๆ ที่สำรวจไว้ในเบื้องต้น ในกรณีที่มีการเทคอนกรีตเพื่อทำโครงสร้างรับน้ำหนักก็ต้องรอจนคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้จึงจะสามารถทำงานในขั้นตอนต่อไปได้
  4. ปรับระดับพื้นอีกครั้งชั้นทรายหลายหนาประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้น
  5. ทำการติดตั้งคานและตง ที่เป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซี และต้องไม่ลืมทำช่องเซอร์วิสเพื่อการซ่อมบำรุงงานระบบที่อยู่ด้านล่างเอาไว้ด้วย ในส่วนของคานหรือตงในส่วนที่จะรองรับพื้นควรมีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 40 เซนติเมตร จากนั้นจึงค่อยติดตั้งไม้พื้นสมาร์ทวูดโดยเว้นให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นประมาณ 0.5 - 1.0 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้ในขณะที่ฝนตก
    นอกจากนี้การทำพื้นหรือพื้นทางเดินที่ใช้ลักษณะของโครงสร้างรับน้ำหนักแล้ว ด้วยคุณสมบัติของไม้สมาร์ทวูดที่ไม่ดูดซับน้ำ ทนความชื้น ไม่ผุกร่อนง่าย จึงทำให้ช่างสามารถประยุกต์ใช้ไม้สมาร์ทวูดทำพื้นหรือพื้นทางเดินในสวนในลักษณะวางสัมผัสกับพื้นได้โดยตรงโดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1. ทำการขุดเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร และทำการกำจัดหญ้าและเศษวัสดุออกให้หมด จากนั้นทำการปรับระดับพื้นดินให้เรียบและทำการบดอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องการทรุดตัว
  2. กำหนดขอบเขตสำหรับจัดวางพื้นไม้สมาร์ทวูดและเพื่อเป็นการแยกวัสดุออกจากกันด้วย Border Curb ซึ่งมีขนาด 10 x 60 x 8 ซ.ม. โดยสามารถดัดโค้งเป็นรัศมีที่ไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตรเมื่อได้ขอบเขตหรือระยะตามต้องการ ก็ให้ตอกหมุดพีวีซี หรือ Stud ยึดกับพื้นดินให้แน่น
  3. นำทรายหยาบมาปรับระดับและบดอัดให้แน่นและได้ความสูงที่เหมาะสมกับวัสดุ ก่อนทำการวางไม้พื้นสมาร์ทวูดและวัสดุอื่นๆ ลงไปบนพื้นที่ที่กำหนดไว้เพียงเลือกวิธีการเตรียมโครงส้างพื้นไม้ให้เหมาะกับลักษณะการออกแบบทางเดินวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านี้ การติดตั้งพื้นไม้สมาร์วูดก็จะสมบูรณ์พร้อมใช้งานไปได้อีกนาน