การติดตั้งสมาร์ทบอร์ด อย่างถูกวิธี
    พื้น ผนัง หรือ ฝ้าเพดาน ไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด แต่ละชนิดมีวิธีติดตั้งที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ลองไปศึกษาวิธีการติดตั้งแบบ Step by Step และอุปกรณ์ใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง สมาร์ทบอร์ด
 1. พื้น สมาร์ทบอร์ด
  1. ให้ติดตั้งพื้น สมาร์ทบอร์ดลงบนตงเหล็กรูปพรรณที่มีความหนาประมาณ 1.2 – 3.2 มม. ที่เว้นระยะห่างประมาณ 30 – 40 ซ.ม.
  2. ให้ยึดด้วย ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. (ชนิดหัวฝังจม) โดยวัดจากมุมแผ่น 5 ซม. เว้นระยะห่างจากขอบ 1.2 ซม. ระยะห่างแต่ละจุดห่างกัน 20 ซม.
  3. ให้สอแนวรอยต่อด้วยด้วย กัมกรีต ตราช้าง ทิ้งไว้จนแห้ง จึงลงติดตั้งวัสดุปูพื้นต่อไป
 2. ผนังภายใน สมาร์ทบอร์ด
  1. ให้ติดตั้งโครงกัลวาไนซ์ ซี 47 และ ยู 79 ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด เบอร์ 24 หนา 0.55 ม.ม. โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.
  2. จากนั้นให้ยึด ผนัง สมาร์ทบอร์ด เข้ากับโครงด้วย ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม) โดยไม่ต้องเจาะนำ โดยวัดจากมุมแผ่น 5 ซม. เว้นระยะห่างจากขอบ 1.2 ซม. ระยะห่างแต่ละจุดห่างกัน 20 ซม.
  3. สำหรับผนัง สมาร์ทบอร์ด แบบขอบลาด ให้ฉาบรอยต่อด้วย ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด สำหรับผนังภายในสมาร์ทบอร์ทชนิดอื่นๆ ให้สอแนวรอยต่อด้วย กาวโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด เมื่อแห้งสนิท จึงค่อยลงมือทาสีต่อไป
 3. ผนังภายนอก สมาร์ทบอร์ท
  1. ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ ซี 75 หนา 1.2 – 3.2 มม. โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.
  2. ยึด ผนัง สมาร์ทบอร์ด เข้ากับโครงเคร่าด้วยตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. (ชนิดฝังหัวจม) โดยไม่ต้องจะนำ โดยวัดจากมุมแผ่น 5 ซม. เว้นระยะห่างจากขอบ 1.2 ซม. ระยะห่างแต่ละจุดห่างกัน 20 ซม.
  3. ให้สอแนวรอยต่อด้วย กาวโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด เมื่อแห้งสนิท จึงค่อยลงมือทาสีต่อไป
 4. ฝ้าภายใน สมาร์ทบอร์ด
  1. ให้ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.55 มม. โดยมีระยะห่างระหว่างโครงหลักกับโครงรอง 100 และ 40 ซม. ตามลำดับ สำหรับโครงเคร่าไม้ ให้ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.
  2. ยึด ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด ด้วย ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม) โดยไม่ต้องเจาะนำ สำหรับโครงเคร่าไม้ ให้ตอกด้วย ตะปูตอกไม้ 1 - 1.5 นิ้ว
  3. หากเป็นฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ดแบบ ขอบลาด ให้ฉาบด้วย อะคริลิคฉาบรอยต่อ ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด หากเป็นฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ดชนิดอื่นๆ ให้สอแนวรอยต่อด้วย กาวยาแนวโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ทิ้งไว้จนแห้งสนิท จึงค่อยลงมือทาสีต่อไป
 5. ฝ้าภายนอก สมาร์ทบอร์ด
  1. ให้ติดตั้งโครงเคร่าไม้ ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ระยะห่างไม่เกิน 60 ซม.
  2. ยึด ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด ด้วยตะปูตอกไม้ขนาดประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว
  3. สอแนวรอยต่อด้วย กาวยาแนวโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ทิ้งไว้จนแห้งสนิท จึงค่อยลงมือทาสีต่อไป
    และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หากช่างผู้รับเหมาไม่แน่ใจว่าต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนจำนวนเท่าใด ก็สามารถนำแบบก่อสร้างไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ร้านโฮมมาร์ทได้ทุกสาขา ว่าควรจะเตรียมอุปกรณ์อย่างไรจึงจะเพียงพอ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน