วิธีติดตั้งระบบบ้านเย็น
    “เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทุกวัน” เทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างเองก็เช่นเดียวกันได้มีการพัฒนาไปตลอดเวลา แน่นอนว่านักออกแบบจะออกแบบบ้านให้กับเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่ง ทั้งนักออกแบบและเจ้าของบ้านก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่เสมอ และเมื่อนักออกแบบหรือเจ้าของบ้านเลือกใช้งานเทคโนโลยีก่อสร้างแบบใดแบบหนึ่ง ช่างหรือผู้รับเหมาก็ควรที่จะต้องเข้าใจและพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ทำการก่อสร้างเช่นกัน ไม่เช่นนั้นก็จะเสียโอกาสในการรับงานนั้นๆ ไป

    ระบบบ้านเย็นก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่นักออกแบบและเจ้าของบ้านกำลังให้ความสนใจ และนำไปใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นช่างหรือผู้รับควรทำความรู้จักการก่อสร้างด้วยระบบบ้านเย็นเพื่อจะได้เข้าใจและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลองไปดูกันครับว่าการก่อสร้างระบบบ้านเย็นทำอย่างไร

    หลักการของระบบบ้านเย็นเป็นการทำงานร่วมกันของ 3 ส่วนย่อยๆ คือ ส่วนของหลังคาและฝ้าเพดาน, ส่วนของผนัง, ส่วนของระแนงบังแดด

ส่วนที่ 1. ส่วนของหลังคาและฝ้า หลักการก็คือการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนควบคู่ไปกับระบบโครงสร้างปกติ
 1. ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ULTRA KOOL ใต้วัสดุมุงหลังคาเพื่อเป็นการสะท้อนความร้อนบางส่วนที่จะผ่านกระเบื้องหลังคาลงมายังด้านล่างของหลังคา โดย
  • ติดตั้งง่ายๆ เพียงวางตามระยะแปและจันทันเท่านั้น
 2. เลือกติดตั้งฝ้าเพดาน SmartBOARD เพื่อความสะดวกและพร้อมสำหรับการติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL ที่ด้านบนของฝ้าเพดาน เพื่อป้องกันความร้อนที่ผ่านกระเบื้องหลังคาลงมา แต่ไม่ให้ผ่านลงมายังห้องต่างๆ ภายในบ้าน โดย
  • เปิดฝ้าเพดานบริเวณที่ต้องการติดตั้งนำฉนวน STAY COOL ขึ้นด้านบน
  • ติดตั้งฉนวน STAY COOL โดยกลิ้งม้วนให้ออกจากตัว ปูไปตามแนวฝ้า
  • หากต้องการตัดฉนวน หรือเกิดรอยฉีกขาด ให้ปิดรอยด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ของฉนวนตราช้าง STAY COOL เพื่อป้องกันการ
  • หากมีโคมไฟ Down Light ให้เว้นระยะห่างขางฉนวนจากดวงโคมประมาณ 3 นิ้ว
 3. สำหรับฝ้าชายคาให้เลือกใช้ฝ้าเพดาน SmartBOARD รุ่นระบายอากาศโดยรอบของตัวบ้านเพื่อให้เกิดการระบายอากาศและความร้อนที่สะสมอยู่บริเวณเหนือฝ้าเพดานของบ้าน
  • หากเป็นโครงคร่าวไม้ ให้ใช้ตะปูตอกไม้ขนาดยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว หากเป็นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเบอร์ 24 แบบสำเร็จรูปให้ใช้ ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 23 มม. ยึดโดยไม่ต้องเจาะนำ
  • หลังจากนั้นยาแนวรอยต่อที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ด้วย กาวยาแนวโพลียูรีเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด
  • หลังจากนั้นก็ทาสีลองพื้นปูนเก่าตามด้วยสีจริงอีก 2 ครั้งก็เรียบร้อย
ส่วนที่ 2. ส่วนของผนัง เลือกใช้ผนัง SmartBOARD ติดตั้งบนโครงคร่าว พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL รุ่น COOL WALL T65 ซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่น SmartBOARD เพื่อเป็นการลดความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบลงบนผนังอาคาร (ใช้ภาพอธิบายการติดตั้งผนัง SmartBOARD)
 1. ติดตั้งโครงคร่าวกัลวาไนซ์ ซี 74 และ ยู 76 ตราช้างสมาร์ทบอร์ดเบอร์ 24 หนา 0.55 มม.
 2. ติดตั้งผนังภายนอกยึดด้วย ตะปูเกลียวตราช้างปลายสว่าน มีปีก 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม) โดยไม่ต้องเจาะนำ ระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. ยาแนวด้วยโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด
 3. ติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL รุ่น COOL WALL T65 ไว้ระหว่างโครงคร่าว
 4. ติดตั้งผนังภายในยึดด้วย ตะปูเกลียว ตราช้างปลายแหลม 23 มม. (ชนิดหัวฝังจม) โดยไม่ต้องเจาะนำ ระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 ซม. ยาแนวด้วยโพลียูริเทน ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด เก็บงานด้วยปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อตราช้าง สมาร์ทบอร์ด
ส่วนที่ 3. นอกจากนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณของแสงแดดให้โดนผนังน้อยที่สุด ให้ทำการติดตั้งระแนงกันแดด SmartWOOD เพื่อลดปริมาณไม่ให้ตกกระทบผนังบ้านโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดในยามบ่าย (ใช้ภายอธิบายการติดตั้งระแนงกันแดด SmartWOOD)
 1. ติดตั้งกับโครงไม้ขนาดประมาณ 2”X4” และยึดด้วยตะปูตอกไม้ขนาดยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว หรือเลือก
 2. ติดตั้งกับโครงคร่าวเหล็กตัวซี หรือกล่องเล็ก ลัยึดด้วยตะปูเกลียวตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 32 มม. (ชนิดหัวฝังจม)
 3. หลังจากนั้นอาจทาสีสีลองพื้นปูนเก่าตามด้วยสีจริงอีก 2 ครั้งเพื่อความสวยงาม
    เมื่อติดตั้งระบบย่อยทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดกับบ้านหลังใดหลังหนึ่ง เจ้าของบ้านก็จะสามารถอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้อย่างสบายและประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาว เพียงแค่แนะนำให้เจ้าของบ้านติดตั้งระบบบ้านเย็นให้ครบถ้วนเท่านั้นแค่นี้ช่างอย่างเราก็ได้ใจของเจ้าของบ้านไปเต็มๆ ครับ