ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ผนึกกำลัง
“ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค” ผนึกกำลัง นำร่องการก่อสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย พร้อมโชว์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและการันตีคุณภาพด้วยฉลากรับรองมาตรฐาน SCG Eco Value

กรุงเทพฯ – ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ตอกย้ำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังต่อเนื่อง ก้าวสู่อีกขั้นในการผนึกกำลังเป็นองค์กรชั้นนำกลุ่มแรกของเมืองไทย ที่แสดงความจำนงเสนอ “อาคารสำนักงาน โครงการขยายกำลังการผลิต New Plant หนองแค” เข้ารับ การประเมินมาตรฐานอาคารเขียวไทย หรือ TREES NC (THAI’S RATING OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE) นับเป็นการยกระดับแนวทางการพัฒนางานสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยจุดเด่นของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง “ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค” ทั้งระบบงานพื้น ผนัง ฝ้า หลังคา ไปจนถึงสุขภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์คุณภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

“TREE NC” หรือ “มาตรฐานอาคารเขียวไทย” เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย “สถาบันอาคารเขียวไทย” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับรับรองอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในเมืองไทยที่มีความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าวเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลอย่าง LEED ที่กำหนดโดย U.S.Green Building Council (USGBC) และมาตรฐาน TEEAM ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทย หันมาใส่ใจถึงความสำคัญของ “อาคารเขียว” (Green Building) เพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานชั้นนำของเมืองไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนและผลักดันให้มาตรฐานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เปิดเผยว่า
เราได้เข้าร่วมเป็นบริษัทชั้นนำกลุ่มแรกในการแสดงความจำนงเข้ารับการประเมินมาตรฐาน TREES โดยเสนอ “อาคารสำนักงาน โครงการขยายกำลังการผลิต New Plant หนองแค” ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 30 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2555 เพื่อเป็นการยืนยันแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ใช้อาคาร โดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในกลุ่ม “ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค” ทั้งระบบงานพื้น ผนัง ฝ้า หลังคา ไปจนถึงสุขภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้เป็นอาคารดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากมาตรฐาน SCG Eco Value อาทิ บล็อคระบายน้ำ POROUS Block ในกลุ่มแลนด์สเคปตราช้าง ที่ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำไหลล้นออกนอกพื้นที่โครงการเข้าตามเกณฑ์การพิจารณาในหมวดผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site & Landscape) ระบบงานกรอบอาคารที่ประกอบจากผลิตภัณฑ์ตราช้าง เช่น ระบบฝ้าและผนังสมาร์ทบอร์ด ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง Stay Cool ฯลฯ ที่ช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร และสามารถลดอัตราการใช้พลังงานในอาคาร ตามเกณฑ์ประเมินในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (Energy & Atmosphere) สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ COTTO ลดปริมาณการใช้น้ำในโครงการลงอย่างน้อย 15% เข้าตามเกณฑ์พิจารณาในหมวดการประหยัดน้ำ (Water Conservation) นอกจากนี้ วัสดุในการก่อสร้างทั้งหมดยังเข้าเกณฑ์ในหมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Regional Material) ลดการก่อให้เกิดก๊าซ CO2 จากการขนส่ง ใช้ส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล อาทิ คอนกรีต CPAC ที่ผลิตจากเถ้าลอย (Fly ash) หรือฉนวนกันความร้อนตราช้างที่ผลิตจากแก้วรีไซเคิล นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังได้ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ฉลากเขียว ฉลากคาร์บอน เป็นต้น

นอกจากการขอรับรองมาตรฐาน TREES NC แล้ว เอสซีจียังถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทำโครงการ “Green Elephant Building” ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิมของบริษัท SCG Trading ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน TEEAM ระดับฉลากทอง จากกระทรวงพลังงานในปี 2009 ต่อเนื่องด้วยรางวัล Thailand’s Energy Awards 2010 และรางวัล 1st Runner-up for ASEAN Energy Award 2010 ในกลุ่ม Retrofitted Building นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงานใหญ่ 1,2 และอาคาร 5 ซึ่งอยู่ที่บางซื่อ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน LEED อีกด้วย

ทางด้าน นายธนศักดิ์ สาคริกานนท์ ประธานคณะทำงาน SCG Eco Product เปิดเผยว่า จากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของผู้คน เอสซีจี จึงได้ผลักดันแนวคิดโลกสีเขียวอย่างจริงจังด้วยการเริ่มต้นวางมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับรองสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจในเอสซีจี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผ่านฉลากรับรองสินค้าและบริการของเอสซีจี โดยเฉพาะการจัดทำฉลากรับรอง SCG Eco Value ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการรับรองสินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิต (Eco Process) หรือใช้งาน (Eco Use) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น ปูนตราช้าง GREY Cement หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้างรุ่นลอนคู่ / PRIMA / AYARA ตราช้างสมาร์ทบอร์ดและสมาร์ทวูด ฉนวนกันเสียง CYLENCE™ by ตราช้าง บล็อกปูพื้น ตราช้าง รุ่น COOL Plus เป็นต้น

“จากการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าหลายรายการให้ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว สินค้าบางรายการยังได้ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ “อาคารสำนักงาน โครงการขยายกำลังการผลิต New Plant หนองแค” เข้าสู่การประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวไทย และได้นำมาจัดแสดงให้ทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าภายในงานเปิดตัวสถาบันอาคารเขียวไทย ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ฉนวนกันความร้อนตราช้าง Stay Cool ซึ่งเนื้อฉนวนเป็น สีเขียว Green-3 มีประสิทธิภาพในการปกป้องความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยสาร HydroProtec™ ที่ช่วยลดการอุ้มน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น และเป็นวัสดุไม่ลามไฟ จึงไม่เป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความใส่ใจของเอสซีจีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” นาย ธนศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

Let’s Renovate เพราะหน้าบ้านคือหน้าตา

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ทำฝ้าฟรี และรางวัลตั๋วหนัง จากกิจกรรม Mix&Match จากฝ้าสมาร์ทบอดร์ดตราช้าง

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำวัสดุก่อสร้างที่ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่น

เอสซีจี คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ย้ำความสำเร็จผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Total Green Supple Chain) รายแรกของไทย

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง ไอยร่า ความงามของผืนหลังคา... จากวันวาน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี นำคณะผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเยี่ยมโรงงานหนองแค สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ

“SMARTBOARD MIX&MATCH ดีไซน์ห้องให้ดูดี แค่มีฝ้า สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง”

สิทธิพิเศษ! เฉพาะหลังคาเซรามิค ตราช้าง Excella ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2015

พิเศษ SolarECO System ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

“ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ตาดีมีรางวัล” นิตยสารคู่สร้างคู่สม”

“ตราช้าง” จากเอสซีจี ประกาศผลการประกวดออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ สุดยอดไอเดียนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015”

สัมผัสประสบการณืที่อยู่อาศัยเพื่อวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม ยกขบวนเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

ประกาศผล ผู้โชคดี 50 ท่าน จากกิจกรรม ตาดีมีรางวัล!!!

ประกาศรางวัล “บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6” ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (ครั้งสุดท้าย)

A Place WE Stand Design Award 2015

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558

ลงทะเบียนรับแบบบ้าน ฟรี! กับ SCG EXPERIENCE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม… กับหลังคาตราช้าง Excellaตามรอยเซรามิค ประเทศฮังการี

ฉลองครบรอบ 45 ปี ท่อตราช้าง น้ำยาฯ แจกทอง 45 เส้น

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคาตราช้าง

โปรโมชั่นภูมิใจไทยแลนด์ กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ลดสุดขั้ว ลดราคาท้าลมหนาว กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ตราช้าง จากเอสซีจี เปิดแคมเปญ Progressive Living

เอสซีจี ปูนลำปาง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของไทย

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 5 วันที่ 18 เมษายน 2557

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557

ฝ้า ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด รุ่น ตกแต่ง (Tra Chang SmartBOARD)

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2557

โครงหลังคาสำเร็จรูป ตราช้าง จัดกิจกรรมมอบรางวัลสุดยอดมือขายและเลี้ยงขอบคุณพนักงานขายหน้าร้านที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศ

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2557

แลนด์สเคป ลุ้นจุใจ

แจกจริง! ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง 10 รางวัล

ตราช้าง สร้างเพื่อให้ ส่งมอบอาคาร ห้องสมุดตราช้าง

กิจกรรม ลุ้นจุใจ กับตราช้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน รับทองคำจาก ท่อตราช้าง

ตราช้าง ส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ฉลอง 100 ปี ตราช้าง LIMITED EDITION

พบกับ website กระเบื้องหลังคา Prima ที่รวบรวมหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไทยประยุกต์

ตราช้าง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ตราช้าง โชว์เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคา ไร้แร่ใยหิน

ปูนตราช้าง จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราช้าง จัดเวิร์คช้อปอัพเดทเทรนด์แต่งบ้านด้วยผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

SCG Living Showcase ที่สุดของไฮไลท์จาก SCG ในงานสถาปนิก 56

โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้

ฟลัดเวย์โฮม – บ้านอยู่กับน้ำ

ตราช้าง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม้พื้นตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นที-คลิป สีสำเร็จรูป

“ตราช้าง” คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Thailand 2013)

นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวจาก "ตราช้าง" ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตราช้าง” เผยเทคนิคสร้างบ้านสวยทนนาน ไร้ปัญหากวนใจ เจ้าของบ้านควรใส่ใจ “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง”

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Roofing Insight

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Home Renovate

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Design Idea

3 สุดยอดแบบบ้านอยู่กับน้ำ จากมันสมองนักออกแบบรุ่นใหม่

ปรับปรุง ต่อเติม แก้ไข เสริมทุกส่วนในบ้านได้ง่ายๆ ที่บูธ ตราช้าง

All about Design

รู้ลึก รู้จริง เรื่องระบบหลังคาที่บูธ ตราช้าง

ตราช้าง @บ้านและสวนแฟร์ 2012

ก้อง ได้ยินไหม เกรซ อ้อนอยากได้บ้านใหม่

ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ

กิจกรรมเสริมโป่งช้างป่า

ท่อตราช้าง นำเทรนด์ บุกตลาดผู้นำเรื่องระบบท่อพลาสติก

ท่อตราช้าง สนับสนุนการออกแบบระบบน้ำสวนยางพาราแก่กลุ่มเกษตรกรบึงกาฬ

นวพลาสติก (ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์) คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท เพิ่มผลผลิต

ตราช้าง” จับมือ “คอตโต้” จัด โครงการ “ซ่อมบ้าน หลังน้ำลด

ทีมตราช้างรวมน้ำใจ ช่วยช้างไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับ ม.บูรพา สนับสนุนสินค้าเพื่อประดิษฐ์ “คทาตรวจไฟรั่ว” สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับตราช้างและบริษัทในกลุ่ม SCG จัดสร้างสุขาลอยน้ำเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบแพกู้ภัยจากน้ำใจอาสาสมัคร “บ้านอาสาใจดี”

Easy Grass แลนด์สเคป by ตราช้าง