ตราช้าง โชว์เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคา ไร้แร่ใยหิน
ตราช้าง” โชว์เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคาไร้แร่ใยหิน ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมก่อสร้างรายแรกในไทย เผยลงทุนปรับเปลี่ยนส่วนเตรียมวัตถุดิบ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 25 ล้านบาทต่อหนึ่งสายการผลิต โดยมีทั้งหมด 6 สายการผลิต มูลค่าโดยรวมประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิตครบทุกผลิตภัณฑ์ 100% เป็นรายแรกในปี พ.ศ 2550 สนองอุดมการณ์ทางธุรกิจในแง่มุมของผู้ประกอบการที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสราวุฒิ สำราญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ – มาร์เก็ตติ้ง เฮ้าส์ซิ่ง บิสซิเนส (Managing Director -Marketing Housing Business) ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เปิดเผยว่า ตราช้างได้มีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าในกลุ่มกระเบื้องหลังคาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ ความแข็งแกร่ง ทนทาน ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ Economy, Medium, จนถึง High Segment นอกจากนี้ยังนำเสนอความหลากหลายของสินค้าทั้งประเภทวัสดุและรูปลอนที่สวยงาม หลากหลาย ตอบโจทย์ในทุกสไตล์บ้าน (Contemporary, Modern, Thai, Natural) เราได้พัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านหลังคา ไม่เพียงแต่กระเบื้องหลังคาเท่านั้น ตราช้างยังมุ่งพัฒนาอุปกรณ์หลังคาตราช้างเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์หลังคาอย่างครบครัน ด้วย 4 ฟังก์ชั่นหลัก ทั้ง กันร้อน กันรั่ว ปลอดภัย และอรรถประโยชน์ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและการใช้ประโยชน์ของหลังคาบ้านได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้เรายังลงทุนปรับเปลี่ยนส่วนเตรียมวัตถุดิบ โดยใช้งบลงทุนประมาณ 25 ล้านบาทต่อหนึ่งสายการผลิต โดยมีทั้งหมด 6 สายการผลิต มูลค่าโดยรวมประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต จนกลายเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคารายแรกที่ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิตครบทุกผลิตภัณฑ์ 100% ในปี พ.ศ. 2550

“เมื่อองค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศถึงอันตรายของการใช้แร่ใยหินในปีพ.ศ. 2549 พร้อมเปิดเผยข้อมูลว่า ฝุ่นจากแร่ใยหินสามารถเข้าสู่ร่างกายทางจมูกโดยการหายใจเข้าไป และมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง (Mesothelioma) และแอสเบสโตสิส (Asbestosis) ตราช้างจึงเริ่มที่จะปรับกระบวนการผลิตหลังคาลอนคู่โดยพัฒนาสูตรการผลิตหลังคาที่ปราศจากแร่ใยหินจากนั้นเป็นต้นมา และยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ของตราช้าง ทั้งสินค้าประเภทหลังคา ฝ้า ผนัง พื้นและไม้สังเคราะห์ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง นับเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานในโรงงาน ผู้บริโภค รวมถึงประชาชนทั่วไปจะปลอดภัยจากฝุ่นแร่ใยหินดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ข้อมูลจาก International Ban Asbestos Secretariat ล่าสุดพบว่า ประเทศต่างๆ ในโลกจำนวนกว่า 54 ประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมนี ออสเตรเลีย อิสราเอล สเปน ฝรั่งเศส และบรูไน เป็นต้น ได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินอย่างสิ้นเชิง”

ทางด้าน นายนพดล ประพันธ์ ผู้อำนวยการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด โรงงานสระบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีที่เรานำมาทดแทนแร่ใยหิน คือ การนำเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งเป็นเส้นใยโพลิเมอร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม อันผ่านกระบวนการปั่นและสังเคราะห์ด้วยวิธีหลอมเหลว มีความทนทานต่อจุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย และสารเคมี ไม่ดูดน้ำ ผสมกับเซลลูโลสที่ทำมาจากไม้สน อันผ่านกระบวนการผลิตที่มีลักษณะพิเศษ ทำให้กระเบื้องหลังคาที่ได้มีคุณสมบัติดีกว่าการใช้แร่ใยหิน โดยจะมีความเหนียว และยืดหยุ่นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ลดความเสียหายจากการตกกระทบของแข็งบนที่สูง เช่น ลูกเห็บ ลูกมะพร้าว และการแตกหักจากการเจาะ หรือติดตั้ง มีความแข็งแรงทนทานมากและ ไม่หดตัว ปลวกไม่กิน รวมทั้งกันความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่า ที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย

นายนพดลกล่าวต่อไปว่า “การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อีกทั้งยังได้หลังคาที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน (มอก.1407-2540) อ้างอิงตามมาตรฐานสากลคือ ISO 9933 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการคือ กรมโยธาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงงานโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 640,000 ตันต่อปี เป็นกระเบื้องหลังคารุ่นลอนคู่ จำนวน 80% และอื่นๆ 20%

นายสราวุฒิ กล่าวย้ำว่า ปัจจุบันกระแสของการใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนไทยสูงขึ้นมาก ซึ่งส่งผลมาสู่ความพิถีพิถันของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหินไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างหรือต่อเติมบ้านในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการสูดแร่ใยหินในขณะทำงานมากที่สุด ให้มีความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการใช้กระเบื้องหลังคาที่มีแร่ใยหิน เพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

Let’s Renovate เพราะหน้าบ้านคือหน้าตา

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ทำฝ้าฟรี และรางวัลตั๋วหนัง จากกิจกรรม Mix&Match จากฝ้าสมาร์ทบอดร์ดตราช้าง

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำวัสดุก่อสร้างที่ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่น

เอสซีจี คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ย้ำความสำเร็จผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Total Green Supple Chain) รายแรกของไทย

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง ไอยร่า ความงามของผืนหลังคา... จากวันวาน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี นำคณะผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเยี่ยมโรงงานหนองแค สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ

“SMARTBOARD MIX&MATCH ดีไซน์ห้องให้ดูดี แค่มีฝ้า สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง”

สิทธิพิเศษ! เฉพาะหลังคาเซรามิค ตราช้าง Excella ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2015

พิเศษ SolarECO System ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

“ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ตาดีมีรางวัล” นิตยสารคู่สร้างคู่สม”

“ตราช้าง” จากเอสซีจี ประกาศผลการประกวดออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ สุดยอดไอเดียนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015”

สัมผัสประสบการณืที่อยู่อาศัยเพื่อวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม ยกขบวนเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

ประกาศผล ผู้โชคดี 50 ท่าน จากกิจกรรม ตาดีมีรางวัล!!!

ประกาศรางวัล “บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6” ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (ครั้งสุดท้าย)

A Place WE Stand Design Award 2015

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558

ลงทะเบียนรับแบบบ้าน ฟรี! กับ SCG EXPERIENCE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม… กับหลังคาตราช้าง Excellaตามรอยเซรามิค ประเทศฮังการี

ฉลองครบรอบ 45 ปี ท่อตราช้าง น้ำยาฯ แจกทอง 45 เส้น

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคาตราช้าง

โปรโมชั่นภูมิใจไทยแลนด์ กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ลดสุดขั้ว ลดราคาท้าลมหนาว กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ตราช้าง จากเอสซีจี เปิดแคมเปญ Progressive Living

เอสซีจี ปูนลำปาง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของไทย

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 5 วันที่ 18 เมษายน 2557

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557

ฝ้า ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด รุ่น ตกแต่ง (Tra Chang SmartBOARD)

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2557

โครงหลังคาสำเร็จรูป ตราช้าง จัดกิจกรรมมอบรางวัลสุดยอดมือขายและเลี้ยงขอบคุณพนักงานขายหน้าร้านที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศ

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2557

แลนด์สเคป ลุ้นจุใจ

แจกจริง! ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง 10 รางวัล

ตราช้าง สร้างเพื่อให้ ส่งมอบอาคาร ห้องสมุดตราช้าง

กิจกรรม ลุ้นจุใจ กับตราช้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน รับทองคำจาก ท่อตราช้าง

ตราช้าง ส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ฉลอง 100 ปี ตราช้าง LIMITED EDITION

พบกับ website กระเบื้องหลังคา Prima ที่รวบรวมหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไทยประยุกต์

ตราช้าง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ปูนตราช้าง จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราช้าง จัดเวิร์คช้อปอัพเดทเทรนด์แต่งบ้านด้วยผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

SCG Living Showcase ที่สุดของไฮไลท์จาก SCG ในงานสถาปนิก 56

โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้

ฟลัดเวย์โฮม – บ้านอยู่กับน้ำ

ตราช้าง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม้พื้นตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นที-คลิป สีสำเร็จรูป

“ตราช้าง” คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Thailand 2013)

นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวจาก "ตราช้าง" ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตราช้าง” เผยเทคนิคสร้างบ้านสวยทนนาน ไร้ปัญหากวนใจ เจ้าของบ้านควรใส่ใจ “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง”

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Roofing Insight

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Home Renovate

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Design Idea

3 สุดยอดแบบบ้านอยู่กับน้ำ จากมันสมองนักออกแบบรุ่นใหม่

ปรับปรุง ต่อเติม แก้ไข เสริมทุกส่วนในบ้านได้ง่ายๆ ที่บูธ ตราช้าง

All about Design

รู้ลึก รู้จริง เรื่องระบบหลังคาที่บูธ ตราช้าง

ตราช้าง @บ้านและสวนแฟร์ 2012

ก้อง ได้ยินไหม เกรซ อ้อนอยากได้บ้านใหม่

ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ

กิจกรรมเสริมโป่งช้างป่า

ท่อตราช้าง นำเทรนด์ บุกตลาดผู้นำเรื่องระบบท่อพลาสติก

ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ผนึกกำลัง

ท่อตราช้าง สนับสนุนการออกแบบระบบน้ำสวนยางพาราแก่กลุ่มเกษตรกรบึงกาฬ

นวพลาสติก (ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์) คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท เพิ่มผลผลิต

ตราช้าง” จับมือ “คอตโต้” จัด โครงการ “ซ่อมบ้าน หลังน้ำลด

ทีมตราช้างรวมน้ำใจ ช่วยช้างไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับ ม.บูรพา สนับสนุนสินค้าเพื่อประดิษฐ์ “คทาตรวจไฟรั่ว” สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับตราช้างและบริษัทในกลุ่ม SCG จัดสร้างสุขาลอยน้ำเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบแพกู้ภัยจากน้ำใจอาสาสมัคร “บ้านอาสาใจดี”

Easy Grass แลนด์สเคป by ตราช้าง