ชุดครอบระบายอากาศซีแพคโมเนีย
สร้างการหล่อเย็นใต้กระเบื้องด้วยการสร้างชั้นระบายอากาศเพื่อนำอากาศเย็นจากภายนอกบริเวณเชิงชายเข้ามาเติมและนำอากาศร้อนภายใน Air Gap ระบายออกไปทิ้งภายนอกบริเวณสันหลังคา
ขนาด x
น้ำหนัก 5.3 กก.
ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล
หากต้องการรับข้อมูลและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ SCG Contact Center 0-2586-2222 | Email: contact@scg.co.th