ครอบตะเข้สันนิวสไตล์ รัสทีค ออลเดอร์
ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 4.2 กก.
(สินค้าพร้อมขายครบตามสีกระเบื้อง)
คุณสมบัติ
ครอบตะเข้สัน ใช้ปิดบริเวณตะเข้สัน น้ำหนัก 4.2 กก.
ขนาด 24 x 39 ซม.
น้ำหนัก 4.2 กก.
พื้นที่การใช้งาน ประมาณ 2.9 แผ่น/ม.

อุปกรณ์อื่นๆ

ครอบข้างคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบข้าง Excella โมเดิร์น สีซิลเวอร์เกรย์

ครอบข้างปิดชายคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบข้างปิดชาย Excella โมเดิร์นสีซิลเวอร์เกรย์

ครอบสันโค้งคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบโค้ง2ทางคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบโค้ง3ทางคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบโค้ง4ทางคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบโค้งปิดจั่วคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบโค้งหางมนคลาสสิค คริสตัล บลู

ครอบตะเข้สัน Excella Modern - Silver Grey

ครอบโค้งปิดจั่ว Excella Modern - Silver Grey

ครอบปิดปลายตะเข้สัน Excella Modern - Silver Grey

ครอบตะเข้สันนิวสไตล์ โอเรียนทอล เพิร์ล

ครอบปั้นลมนิวสไตล์ น้ำตาลบราวน์แอช

ครอบปั้นลมนิวสไตล์ รัสทีค ออลเดอร์

ครอบปั้นลมนิวสไตล์ โอเรียนทอล เพิร์ล

ครอบปิดจั่วนิวสไตล์ น้ำตาลบราวน์แอช

ครอบปิดจั่วนิวสไตล์ รัสทีค ออลเดอร์

ครอบปิดจั่วนิวสไตล์ โอเรียนทอล เพิร์ล

ครอบปิดปลายตะเข้สันนิวสไตล์ น้ำตาลบราวแอ

ครอบปิดปลายตะเข้สันนิวสไตล์ รัสทีคออลเดแ

ครอบปิดปลายตะเข้สันนิวสไตล์โอเรียนทอลเพิ

ครอบปิดปลายปั้นลมนิวสไตล์ น้ำตาลบราวน์แอ

ครอบปิดปลายปั้นลมนิวสไตล์ รัสทีคออลเดอร์

ครอบปิดปลายปั้นลมนิวสไตล์ โอเรียนทอลเพิล

ครอบสันหลังคานิวสไตล์ น้ำตาลบราวน์แอช

ครอบสันหลังคานิวสไตล์ รัสทีค ออลเดอร์

ครอบสันหลังคานิวสไตล์ โอเรียนทอล เพิร์ล

ครอบข้างปิดชายโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบข้างผนังโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบข้างโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบโค้ง 2ทางโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบโค้ง 3ทางโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบโค้ง 4ทางโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบโค้งปิดจั่วโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบโค้งหางมนโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบสันโค้งโมเนีย CEN แดงกุหลาบ

ครอบ 3 ทาง คลาสสิค 35องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 3 ทาง คลาสสิค 40องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 3 ทาง คลาสสิค 45องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 3 ทางที คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบ 3 ทางที พรีม่า แดง

ครอบ 4 ทาง คลาสสิค 30องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 4 ทาง คลาสสิค 35องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 4 ทาง คลาสสิค 40องศา เนเชอรัลบริค

ครอบ 4 ทาง คลาสสิค 45องศา เนเชอรัลบริค

ครอบข้าง คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบข้าง พรีม่า แดง

ครอบข้างปิดชาย คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบข้างปิดชาย พรีม่า แดง

ครอบข้างปิดชายลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบโค้ง 4 ทาง พรีม่า แดง

ครอบโค้งปิดปลาย พรีม่า แดง

ครอบชนผนัง ลอนคู่ จากขวา แดงประกายมุก

ครอบชนผนัง ลอนคู่ จากซ้าย แดงประกายมุก

ครอบตะเข้ คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบปิดจั่ว คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบปิดปลายตะเข้ คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบสัน 2 ทาง คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบสัน ลอนคู่ 15องศา เทา

ครอบสัน ลอนคู่ 20องศา เทา

ครอบสันโค้ง พรีม่า แดง

ครอบสันโค้งลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบสันปรับมุม ลอนคู่ บน ขียว

ครอบสันปรับมุม ลอนคู่ ล่าง เขียว

ครอบสันหลังคา คลาสสิค เนเชอรัลบริค

ครอบโค้ง 3 ทางลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบโค้ง 4 ทางลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบโค้งตะเข้ลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบโค้งปิดปลายลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบข้างลอนคู่ แดงประกายมุก

ครอบ 3 ทาง คลาสสิค 30องศา เนเชอรัลบริค

ครอบสันหลังคา เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบสันตะเข้ เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบปิดปลาย เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบข้าง เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบข้างปิดชาย เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบ 3 ทาง เคิฟลอน แดงทอแสง

ครอบ 4 ทาง เคิฟลอน แดงทอแสง

ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล
หากต้องการรับข้อมูลและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ SCG Contact Center 0-2586-2222 | Email: contact@scg.co.th