รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เหล็กเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อย ตราช้าง ใช้สำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนน, สะพาน ที่พักอาศัยบ้านเรือนทั่วไป
  • ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 ความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 24-2548
ดาวน์โหลด
10 ม.ม. 10 ม.ม.
20 ม.ม. 20 ม.ม.
30 ม.ม. 30 ม.ม.
ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล
หากต้องการรับข้อมูลและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ SCG Contact Center 0-2586-2222 | Email: contact@scg.co.th