รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เหล็กเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็ก เส้นกลม ตราช้าง ใช้สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะสำหรับงานที่พักอาศัยบ้านเรือนทั่วไป
  • ชั้นคุณภาพ SR24 ความยาวที่ 10 เมตร
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20-2543
ดาวน์โหลด
6 ม.ม. 6 ม.ม.
9 ม.ม. 9 ม.ม.
15 ม.ม. 15 ม.ม.
ขณะนี้ทางเว็บไซต์กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล
หากต้องการรับข้อมูลและคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
สามารถติดต่อ SCG Contact Center 0-2586-2222 | Email: contact@scg.co.th